Zuidwest Story geeft een inkijkje in de wijken Bouwlust, Morgenstond, Moerwijk en Vrederust. De komende 15 jaren zal de buurt veranderen door een geplande herstructurering . Om te voorkomen dat de unieke wijk-eigen sfeer en het karakter verloren gaan, zijn wij gestart met het documenteren van deze wijk. Hierin richten wij ons vooral op bewoners en bewonersverhalen, want het zijn vooral de mensen die deze wijken een uniek gezicht geven!

Wij fotograferen het leven in Den haag zuidwest. Door ontmoetingen en participatieprojecten en door het koffiedrinken bij mensen thuis  vangen wij verhalen en leggen we begrippen als
bestaansonzekerheid, onzichtbare armoede, de vele culturen en tradities vast.
Volgend: Popup posterproject + luisterverhalen