Prisonlife
Het leven in detentie, gefotografeerd vanuit de gedetineerden zelf.
Een foto- en storytellingsproject met langgestraften,
levenslangveroordeelden en kortgestraften.
Met Leonie Hazebroek gaf ik fotocursussen in PI Dordrecht en JC Zaanstad. 


Volgend: Zuid West Story