DAK- EN THUISLOZEN,  VLUCHTELINGEN EN ARBEIDSMIGRANTEN


Dit project gaat over mensen van hier en van verre, over mensen met een goede baan en toch levend vanuit de auto. Over hoogopgeleide mensen die veel tegenslag kenden en daardoor op straat zijn beland. Over kinderen van een dakloze vader of moeder, levend in de schemering van de stad. Over bankslapers. Over drugsverslaafden en alcoholisten, die dat vaak zijn geworden vanuit een overlevingsmodus op de gure straten van de stad. Al jaren werk ik met dak- en thuislozen en kom ik in diverse opvangcentra, bij de mensonterende en toch nodige winterkoudeopvang, onder de brug en in de parkings.

Naast het visualiseren van het leven op straat en in de opvanglocaties (wat je hieronder ziet) is mijn hoofddoel:
het tonen van de passie en verlangens van de dakloze mensen
zoals met mijn andere project:   het foto- en verhalenproject  PRESENT!