DAK- EN THUISLOZEN,  VLUCHTELINGEN EN ARBEIDSMIGRANTEN


Dit foto- en verhalenproject gaat over mensen van hier en van verre, over mensen met een goede baan en toch levend vanuit de auto. Over hoogopgeleide mensen die veel tegenslag kenden en daardoor op straat zijn beland. Over dakloze mensen met een goede baan. Over kinderen van een dakloze vader of moeder, levend in de schemering van de stad. Over bankslapers en couchsurfers. Over drugsverslaafden en alcoholisten, die dat vaak zijn geworden vanuit een overlevingsmodus op de gure straten van de stad.
Al jaren werk ik met dak- en thuislozen en kom ik in diverse opvangcentra, bij de mensonterende en toch nodige winterkoudeopvang, onder de brug en in de parkings. 

Naast het visualiseren van het leven op straat en in de opvanglocaties (wat je hieronder ziet) is mijn hoofddoel en heel ander:
Het tonen van de passie en verlangens van dakloze mensen, het gezicht achter de woorden zoeken en de man of vrouw tonen die er toe doet 

Dit vind je terug in een ander project:   het foto- en verhalenproject  PRESENT!

Next: Podcastproject Den Haag zuidwest


of: Home